Direcția de Asistență Socială Roman, judetul Neamt,  organizează la sediul instituției din str. Alexandru cel Bun nr.3, concurs de ocupare a unui post vacant, contractual, de execuţie, pe perioadă determinată, cu norma intreaga de 8 ore/zi,   astfel:

– 1 post asistent medical comunitar  la Serviciul asistenta medicala comunitara si scolara:

Formulare

Source