Direcţia Municipal Locato, organizează la sediul din str. Ştefan cel Mare, nr. 259, concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioada nedeterminata a unor posturi vacante, în regim contractual, nivel de execuţie:

  • 1 post inspector I, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Biroul Financiar- contabilitate
  • 1 post inspector IA, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Biroul Fond locativ
  • 1 post inspector I, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Biroul Fond locativ
  • 1 post conducator auto transport rutier marfuri, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Formatia Intretinere si reparatii retele de preluare a apelor pluviale din cadrul Serviciului Administrarea retelelor de preluare a apelor pluviale si reparatii hidranti
  • 1 post muncitor calificat, instalator apa, canal, treapta III, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Formatia Intretinere si reparatii retele de preluare a apelor pluviale
  • 1 post inspector IA, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Compartimentul Iluminat ornamental, in cadrul Serviciului Iluminat public
  • 1 post muncitor calificat electrician constructor montator aparataj si cabluri de joasa tensiune, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Biroul Iluminat stradal din cadrul Serviciului Iluminat Public

Formulare

Source