Direc.ia de Asisten.a Sociala a Municipiului Roman anunta organizarea examenului de promovare, personal contractual, nivel de executie, dupa cum urmeaza:

  • Inspector de specialitate I la Compartiment rela.ii cu publicul, peti.ii .i sesizari

Formulare

Source