Directia Municipal Locato organizează concurs de recrutare în vederea ocupării urmatoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată, în regim contractual, nivel de execuție:

  • Doua posturi muncitor calificat instalator in cadrul Serviciului Administrare retele preluare ape pluviale si reparatii hidranti;
  • Un post referent IA in cadrul Serviciului Cimitir;
  • Trei posturi muncitor necalificat- gropar in cadrul Serviciului Cimitir.

Formulare

Source