Proiectul „CARE – Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare și Egalitate“, Cod Smis: 130147 (în curs de implementare) este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale , Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale , Grup vulnerabil: Copii
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, în calitate de furnizor de servicii sociale de drept public, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Roman, în calitate de autoritate locală cu responsabilități în domeniul asistenței sociale, implementează proiectul „CARE – Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare si Egalitate“ Cod SMIS 2014+: 130147.

Perioadă implementare proiect: 15.09.2020 – 31.12.2022

Valoare proiect: 7.303.684,59 lei

Programul Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro (site-ul web al Instrumentelor Structurale în România).

Source