MAR

Nr. 17 din 14.05.2021

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția si dezvoltarea bolii/dăunătorului: viermele merelor, molia pielitei, insecte minatoare, molii miniere, rapăn, făinare, monilioza, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenire si combatere va recomandam efectuarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiții:

rezerva de boli si dăunători;

condiții optime de temperatura si precipitații

 • Coragen – 0,15 l/ha+Sercadis – 0,3 l/ha + Delan Pro – 2,5 l/ha
 • Delegate** – 0,3 kg/ha + Fontelis – 0,75 l/ha + Dithane M45 – 3 kg/ha
 • Affirm Opti – 2 kg/ha + Score 250 EC – 0,225 l/ha + Merpan 80 WDG – 2,25 kg/ha
 • Avaunt 150 EC – 0,33 l/ha + Luna Experience – 0,75 Vha + Polyram DF- 3,75 kg/ha
 • Runner 2 F – 0,6 l/ha + Ksar Max – 0,3 kg/ha + Folpan 80 WDG – 2,25 kg/ha

Pe solele cu rezerva de acarieni adaugati la variantele de mai sus NissorunlO WP – 0, 3 kg/ha pentru păianjenul roșu al pomilor (Panonycus ulmi) si 1 kg/ha pentru acarianul roșu comun (Tetranychus urticae)

** Efectul produsului este îmbunătățit dacă se folosește un adjuvant.

Tratamentul I se va aplica in perioada: 15 – 20.05.2021

Tratamentul II se va aplica în perioada: 23 – 28.05.2021

Cireș + Vișin

Nr. 18 din 14.05.2021

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția si dezvoltarea bolii : monilioza, antracnoza, ciuruite pătarea roșie, afide, păduchele negru al cireșului, păduchele verde, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiții:

rezerva de boli și dăunători;

condiții optime de temperatura și precipitații;

Variante recomandate:

 • Switch – 1 kg/ha (0,1%)+ Teppeki – 0,14 kg/ha (0,014%)
 • Signum – 0,5 kg/ha (0,05%) + Movento – 1,875 l/ha (0,1875%)
 • Teldor 500 SC – 0,8 l/ha (0,08%) + Karate Zeon 5 CS – 0,15 l/ha (0,015%)
 • Tratamentul se va efectua în perioada: 15-20.05.2021

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apa de 1000l.

Acest buletin de avertizare este cu caracter orientativ

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locala si 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protecția familiilor de albine Împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor, veți lua toate masurile ce va revin , mai ales in perioada de înflorire.

PRUN

Nr. 19 din 14.05.2021

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția si dezvoltarea bolii/ dăunătorilor: viermele prunelor, afide, păduchele cenușiu, monilioza, antracnoza, ciuruire, pătarea roșie, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiții:

rezerva biologica de boli și dăunători;

condiții optime de temperatura și precipitații;

Variante recomandate:

 • Laser 240 SC – 0,6l/ha + Signum – 0,5 kg/ha
 • Karate Zeon – 0,15 l/ha + Switch 62,5 WG – 0,8 – 1 kg/ha
 • Decis 25 WG – 0,03 kg/ha + Topsin 70 WDG – 0,7 kg/ha

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apa de 1000 l.

 • Tratamentul I se va aplica în perioada: 15 – 20.05.202
 • Tratamentul II se va aplica în perioada: 23 – 28.05.2021

Dozele la hectar sunt calculate la un volum de apa de 1000l.

* Acest buletin de avertizare este cu caracter orientativ

**Pentru produsul TOPSIN 70 WDG, certificatul de omologare se retrage de la data de 19.04.2021 ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/1498 privind ne reînnoirea aprobării substanței active tiofanat-metil. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acorda, din momentul retragerii omologării, 3 luni pentru comercializare si distribuire (pana la data de 19.07.2021) la care se adaugă 3 luni pentru depozitare, utilizare si eliminare stocuri la utilizatori (pana la data de 19.10.2021)

PAR

Nr. 20 din 14.05.2021

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția si dezvoltarea bolii/ dăunătorilor : Psylla pyri, viermele merelor, molii miniere, rapăn, monilioza,, care pot cauza pierderi importante.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiții:

rezerva de dăunători;

rezerva de agenți patogeni;

condiții optime de temperatura si umiditate;

Variante recomandate:

 • Delegate **- 0,3 kg/ha+ Chorus 50WG – 0,45 – 0,75 kg/ha + Dithane M 45 – 2 kg/ha
 • Movento 100 SC – 1,875 l/ha + Sercadis – 0,3 l/ha + Delan Pro – 2,5 l/ha
 • Vertimec – 1,25 l/ha + Dagonis – 1,2 l/ha + Merpan 80WDG – 2 kg/ha
 • Krima 20 SG — 0,2 kg/ha + Ksar Max – 0,3 kg/ha + Dithane M45 – 2 kg/ha

** Efectul produsului este îmbunătățit dacă se folosește un adjuvant.

 • Tratamentul I se va aplica in perioada: 15 – 20.05.2021
 • Tratamentul II se va aplica în perioada: 23 – 28. 05.2021

Dozele sunt calculate la un volum de apa de 1000l/ha.

Source