Combaterea agenţilor patogeni şi a dăunătorilor in vederea producerii de răsaduri sănătoase, de calitate superioară şi înfiinţarea unor culturi de legume cu o stare fitosanitară bună care contribuie la obţinerea unor producţii de legume superioare din punct de vedere cantitativ si calitativ, se face in condiţiile aplicării combaterii integrate care constau în mijloace : agrofitotehnice, […] Source