Condiţiile climatice au favorizat apariţia si dezvoltarea agenţilor patogeni care produc boli la VIŢA DE VIE, precum mana – Plasmopara viticola , fainare – Uncinula necator, antracnoza – Elsinoe ampelina, putregaiul cenuşiu al strugurilor – Sclerotinia fukcliana, putrgaiul negru – Guignardia bidwelli, escorioza – Guignardia baccae. In complexul dăunătorilor intră molia viţei de vie – […] Source