Ordonata 3 din 24 martie 2020

Alte măsuri

Ceuaşu de Câmpie este atestată documentar în anul 1505, sub numele de Chyawas. Biserica Reformată a fost construită în anul 1798 din pietrele zidurilor ce înconjura biserica romano-catolică de odinioară. Lângă biserică se află Clopotniţa de lemn. Încă din anul 1332 satul Herghelia este atestat documentar (Menes), de asemenea Porumbeniul (Galamb) şi Culpiul (Kulpen), unde în 1650 se construieşte biserica ortodoxă din lemn ,,Sf. Arhangheli”. AŞEZARE GEOGRAFICĂ: Se situează pe cursul superior a pârâului Voiniceni, la 12 km distanţă de municipiul Târgu Mureş, zonă deluroasă – câmpie.

SATE AFLATE ÎN COMPONENŢĂ: Ceuaşu de Câmpie, Câmpeniţa, Herghelia, Porumbeni, Voiniceni, Culpiu, Săbed, Bozed

ACTIVITĂŢI SPECIFICE ZONEI:

Agricultură
Comerţ
Prestări servicii
Prelucrarea lemnului
Panificaţie
Meşteşugărit: confecţionat obiecte din papură
Creşterea animalelor
Prelucrarea papurei şi a sorgului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source