În atenția proprietarilor autovehiculelor abandonate pe domeniul public!
În termen de 10 zile de la data somațiilor emise, proprietarii autovehiculelor mai jos menționate, au obligația să le ridice pe de domeniul public, conform prevederilor legii 421/2002 și HCL 5/27.01.2021
În caz contrar, se va începe acțiunea de ridicare a acestora, urmând a trece în proprietatea UAT Pantelimon.

Source