În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ: Aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoane fizice și juridice…

Citeşte mai multe

Source