În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica locală, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:   “Aprobarea Regulamentului de Administrare si Utilizare a Cailor Publice de Comunicatie din Municipiul Tecuci.”.…

Citeşte mai multe

Source