Apel pentru combaterea ambroziei

Primăria Timișoara derulează, în perioada următoare, o campanie de creștere a gradului de conștientizare a pericolului răspândirii ambroziei și a efectelor negative asupra sănătății oamenilor.

              Pentru combaterea buruienii ambrozia, aproape toate guvernele din ţările europene au luat măsuri care să limiteze impactul economic şi social, dar şi care să ducă la eradicarea speciei.

              Potrivit prevederilor „Legii ambroziei” (Legea 62/2018) adoptată de Guvernul României, responsabilitatea identificării terenurilor infestate cu buruiana ambrozia revine autorităților administrației publice locale  – primăriilor comunale, orășenești și municipale, care trebuie să verifice anual terenurile de pe raza administrativ-teritorială a acestora, să identifice proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții unde au fost identificate focare de infestare și să îi someze în timp util, astfel încât lucrările de combatere să fie efectuate până la data de 30 iunie a fiecărui an (art. 3 alin. (1) din H.G. nr. 707/2018).   

            De la debutul campaniei și până în momentul de față structura specializată a primăriei, împreună cu Poliția Locală, a identificat 358 de terenuri proprietate privată infestate cu buruiana ambrozie și 91 de terenuri care aparțin domeniului public sau Statului Român. Urmează să fie aplicate somațiile către propietari în zilele următoare pentru luarea măsurilor necesare pentru distrugerea buruienii ambrozia și evitarea, în acest fel, a răspândirii efectelor asupra sănătății cetățenilor. Direcția Patrimoniu va identifica suprafețele terenurilor afectate, urmând ca informațiile să ajungă la serviciile care se ocupă de gestionarea spațiilor verzi pentru măsurile specifice. Până atunci, se desfășoară lucrări specifice în zonele de aliniament.

Care sunt sancțiunile pentru proprietarii/deținătorii/administratorii/beneficiarii de terenuri care nu aplică măsurile necesare de combatere? Persoanele fizice și juridice au obligația de a efectua lucrări de combatere a ambroziei, în caz contrar se vor emite avertismente, iar ulterior se vor aplica sancțiuni cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei persoanelor fizice, iar cu amenzi de la 10.000 lei la 20.000 lei persoanelor juridice.

Ne adresăm tuturor proprietarilor/ deținătorilor/ administratorilor/ beneficiarilor de terenuri cu solicitarea de a ne sprijini cu măsurile necesare pentru combaterea ambroziei.

             AMBROZIA – IARBA PÂRLOAGELOR: Plantă anuală care se înmulteşte prin seminţe, din familia Asteracea (cu peste 30 de specii anuale sau perene cunoscute). Prima semnalare în Europa a fost în anul 1863, în Germania. În România, ambrozia a fost descoperită încă din anul 1908 în oraşul Orşova, cu o răspândire accelerată în special în ultimii 20 de ani. Caracterul nociv asupra populaţiei este cauzat de afecţiunile alergenice pe care le provoacă polenul emis de această specie în perioada de înflorit, din luna iunie până în luna octombrie. În perioadele secetoase cu temperaturi ridicate planta emite o cantitate de două ori mai mare de polen. Polenul purtat de vânt poate parcurge distanţe de până la 200 de km. Ȋn România, ambrozia se găsește atât în intravilanul, cât și în extravilanul localităților, în culturi agricole de cereale păioase, floarea-soarelui, porumb, precum și în pășuni, terenuri virane din localități, terenuri neîngrijite, șantiere etc. În oraș se întâlnește mai ales pe marginile șoselelor, pe spațiile verzi, dar și în curțile caselor și parcuri. Cu un potenţial enorm de răspândire, planta produce peste 3000 de seminţe anual. Ambrozia este o adevărată ameninţare pentru agricultură, mediu şi sănătate publică.

Biroul Avize și Control Mediu

The post Apel pentru combaterea ambroziei first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source