BULETIN DE AVERTIZARE NR. 10/09.03.2021 privind apariția dăunătorilor ANARSIA LINEATELLA( molia vărgată) și OMIZI DEFOLIATOARE (ponte hibernante) care pot cauza pierderi la culturile de CAIS – PIERSIC.

Source