BULETIN DE AVERTIZARE NR. 25/14.04.2021 privind apariția și dezvoltarea dăunătorilor DELIA BRASSICAE (MUSCA VERZIE), TRIALEURODES VAPORARIUM (MUSCULIȚA ALBĂ) ȘI APHIS FABEA, care pot cauza pierderi importante la culturile de VARZĂ.

Source