BULETIN DE AVERTIZARE NR. 13/23.03.2022, privind apariția dăunătorilor ANTHONOMUS POMORUM (GĂRGPRIȚA FLORILOR DE MĂR), care poate cauza pierderi importante la culturile de MĂR și PĂR.

Source