BULETIN DE AVERTIZARE NR. 10/15.03.2022 privind apariția și dezvoltarea dăunătorilor ANARSIA LINEATELLA (MOLIA VĂRGATĂ) – LARVE HIBERNATE ȘI OMIZI DEFOLIATOARE – PONTE HIBERNATE, care pot produce pierderi la culturile de CAIS ȘI PIERSIC.

Source