APĂRAREA ÎMPORTIVA INCENDIILOR  PE TIMPUL UTILIZĂRII FOCULUI DESCHIS LA ARDEREA MIRIŞTILOR, VEGETAŢIEI USCATE ŞI A RESTURILOR VEGETALE

În conformitate cu legislaţia în vigoare privind  apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, se vor avea în vedere următoarele :

 • Arderea miriştii, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se efectuează cu acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi numai după obţinerea permisului de lucru cu foc în două exemplare. Emiterea permisului se face prin grija primarului, de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau o persoană desemnată în acest sens. Primarul transmite un exemplar din permisul de lucru cu focul celui care solicită permisiunea de a  arde miriştea, vegetaţia uscată sau resturile vegetale, şi un al doilea exemplar serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă. Obţinerea permisului de lucru cu focul nu este obligatorie în cazul în care resturile vegetale şi vegetaţia uscată sunt arse în cadrul gospodariei cetăţeneşti.
 • În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă;
 • În perioadele de caniculă şi secetă arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale poate fi interzisă pe o anumită perioadă de timp sau în anumite intervale orare, prin ordin al prefectului; primarii au obligaţia de a aduce la cunoştinţă populaţiei aceste perioade şi intervale.

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA  ARDEREA MIRIŞTILOR

 • condiţii meteorologice fără vânt;
 • parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
 • izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
 • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 • asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
 • asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
 • asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
 • pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA  ARDEREA VEGETAŢIEI USCATE ŞI A RESTURILOR VEGETALE

The post APĂRAREA ÎMPORTIVA INCENDIILOR  PE TIMPUL UTILIZĂRII FOCULUI DESCHIS LA ARDEREA MIRIŞTILOR, VEGETAŢIEI USCATE ŞI A RESTURILOR VEGETALE first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source