Anunțul nr. 9999 din 08.03.2024 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚE nZEB PLUS PENTRU TINERI ÎN MUNICIPIUL TULCEA (FAZA I – PLAN URBANISTIC ZONAL; FAZA II – ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE; FAZA III – OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE)”, extravilan municipiul Tulcea, T 20, P 300 – strada Transformatorului, carte funciară nr. 51637, număr cadastral 51637, a Regulamentului Local de Urbanism aferent și introducerea în intravilan a suprafeţei de 10.221 mp prin extinderea intravilanului municipiului Tulcea – Primăria Municipiului Tulcea


Source