Anunțul nr. 52385 din 06.12.2023 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE STAȚIE DE CAPĂT – TRANSPORT CĂLĂTORI, ÎN MUNICIPIUL TULCEA”, intravilan municipiul Tulcea, strada Babadag, nr. 180A, carte funciară nr. 35221, număr cadastral 35221 și a Regulamentului Local de Urbanism aferent – Primăria Municipiului Tulcea


Source