Anunțul nr. 49888 din 04.11.2022 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cimitirelor municipale “Eternitatea” și “Eternitatea nou” aparținând domeniului public al municipiului, situate în Tulcea, strada Eternității nr. 31, respectiv strada Viticulturii nr. 6A, a tarifelor și taxelor pentru activităţile şi serviciile prestate în incinta cimitirelor” – Primăria Municipiului TulceaSource