Anunțul nr. 20929 din 16.05.2023 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE ”AMENAJĂRI PARCĂRI REZIDENȚIALE PUBLICE STRADA ANTENEI, MUNICIPIUL TULCEA – (FAZA I – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL)”, intravilan municipiul Tulcea, strada Antenei, F.N., carte funciară nr. 44177, număr cadastral 44177 și a Regulamentului Local de Urbanism aferent – Primăria Municipiului TulceaSource