Anunțul nr. 1800 din 15.01.2024 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE COMPLEX BLOCURI DE LOCUINȚE”, intravilan municipiul Tulcea, strada Livezilor, nr. 2, cărți funciare nr. 34640, 34641, numere cadastrale 34640, 34641 și a Regulamentului Local de Urbanism aferent – Primăria Municipiului Tulcea


Source