Anunțul nr. 15920 din 16,04.2024 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 174/25.05.2018 privind pescuitul recreativ în Lacul Ciuperca situat în Tulcea, str. Isaccei pentru asigurarea protecţiei, conservării şi regenerării resurselor acvatice vii – Primăria Municipiului Tulcea


Source