Anunțul nr. 15285 din 07.04.2023 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL”, extravilan, T 23, P 355, carte funciară nr. 45722, număr cadastral 45722 și intravilan, strada Barajului, nr. 17-19, carte funciară nr. 49235, număr cadastral 49235, provenit din alipirea numerelor cadastrale 43498 și 44213, municipiul Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent și introducerea în intravilan a suprafeţei de 4.444 mp prin extinderea intravilanului municipiului Tulcea – Primăria Municipiului TulceaSource