Anunțul de intenție nr. 7326 din 17.02.2022 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Tulcea pentru activități nonprofit de interes local – Primăria Municipiului Tulcea


Source