Anunțul de intenție nr. 7306 din 17.02.2022 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, SPAȚIU COMERCIAL, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI SPĂLĂTORIE AUTO”, intravilan municipiul Tulcea, strada Babadag, nr. 164, carte funciară nr. 31815, număr cadastral 31815, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent – Primăria Municipiului Tulcea


Source