Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 27794 din 28.07.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1”, intravilan, strada Davila, nr. 2 C, carte funciară nr. 45431, număr cadastral 45431, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Source