Anunțul de intenție nr. 19258/05.05.2022 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Municipiul Tulcea – Primăria Municipiului Tulcea


Source