Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 19104/25.05.2021 referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Tulcea în favoarea proprietarilor de construcții amplasate pe acestea

Source