Anunțul de intenție nr. 17336 din 25.04.2023 referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local cultelor religioase recunoscute de lege, care își desfășoară activitatea în Municipiul Tulcea – Primăria Municipiului TulceaSource