Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 15727 din 26.04.2021 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE”, intravilan, strada Mahmudiei, nr. 158 B – 160, cărți funciare nr. 37477, 31980, numere cadastrale 37477, 31980, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

Source