Primăria Municipiului Focşani aduce la cunoştinţă persoanelor fizice și juridice că data de 30 septembrie este termenul limită până la care se poate achita impozitul pe clădiri, terenuri, mijloace de transport și taxa afisaj pentru semestrul II al anului 2023, fără majorări de întârziere la plată.
De la data de 01.10.2023 pentru impozitul pe clădiri, terenuri, mijloace de transport și taxa afisaj aferente semestrului II din anul curent se va calcula o majorare de 1% pentru fiecare lună sau fracţiune de lună.

Source