Documentatie privind DELEGAREA DE
GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI VALEA
MARULUI, JUDETUL GALATI

COMUNA VALEA MARULUI, JUDETUL
GALATI in calitate de concedent,   anunta supunerea pentru dezbatere publica a
documentatiei DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT
PUBLIC AL COMUNEI VALEA MARULUI, JUDETUL GALATI.

Intreaga documentatie poate fi descarcata apasand

Perioada dezbaterii publice este de 30 zile, adica pana la data de 30.04.2021 inclusiv.

Din cauza situatiei
actuale generate de Pandamia COVID-19, nu se va organiza o sedinta publica de
dezbatare, toate sugestiile/cererile/indicatiile/reclamatiile vor putea fi
transmise in scris prin una din urmatoarele cai:

  • Email la adresa: [email protected]
     ;
  • Fax: 0336 402432
  • La  registratura Primariei, de luni pana joi,
    intre orele 9:00-15:00

La finalizarea perioadei
de dezbateri toate comunicarile primite vor fi centralizate, analizate si
implementate (daca va fi cazul).

Documentatia in forma
finala va fi supusa aprobarii Consiliului Local, atribuirea contractului de
delegare a gestiunii se va face prin procedura simplificata, in baza L100/2016,
prin SICAP.

Source