Anunț concurs pentru post contractual 

            PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI , cu sediul in Căzănești, strada Șoseaua București, nr. 93 județul Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificata si completata de H.G.nr. 1027/2014.

  • Denumirea postului – șofer microbuz școlar– Compartimentul Administrativ – Gospodăresc, post vacant contractual, pe perioada nederminata

                              Condiții specifice de participare la concurs

          a )  nivelul studiilor – generale/ profesionale si /sau medii;

          b )  permis de conducere pentru categoriile B si D.

          c )   vechime in munca – minim 5 ani;

          d )   vechime in specializare – minim 1 an.

            

           Data, ora si locul de desfășurare a concursului:

  • Selecția dosarelor – in data de 06.12.2021, orele10.00 – afișare rezultate orele 14.00                
  • Proba scrisa – in data de 08. 12. 2021, orele 10.00 – afișare rezultate orele 14.00 
  • Interviul – in data de 09.12.2021, orele10.00 – afișare rezultate orele 14.00                                                      

           Dosarele de concurs se pot depune in perioada 10..11.2021 – 23.11.2021, orele 16.00 la sediul Primăriei.

           Relații suplimentare se pot obține la sediul Primariei orasului Cazanesti, la secretarul comisiei de concurs și la nr. de telefon 0243/264010.

                                                      Primar,

                                          TRAIAN  STELIAN

Anunț concurs șofer microbuz școlar.PDF

Bibliografie concurs șofer microbuz.PDF

 

Source