Primarul comunei Cicârlau,  judetul Maramures, în conformitate cu  prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul adminsitrativ, cu modificările si completările ulterioare,  convocă consilierii locali, în ședință ordinară a  consiliului local,  în  data de 28.02.2023, ora 8 00 ,  în sala de ședințe  a consiliului local  din Cicârlau, str. Unirii, nr. 5 , cu următorul proiect al ordinii de zi :

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă
  2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  dezmembrării  numarului   cadastral 54317 Cicârlău în suprafata de  68212mp
  3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea a doi consilieri locali  pentru a face parte din Comisia de evaluare  a performentelor profesionale  individuale ale secretarului general al comunei Cicarlau
  4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Cicârlău nr. 72/31.08.2022
  5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Cicârlău nr. 73/31.08.2022
  6. DIVERSE

PRIMAR

Sorin LUPSE

Source