Primarul comunei Cicârlău,  județul Maramureș, în conformitate cu  prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,  convocă consilierii locali, în sedinta ordinară a  consiliului local,  în  data de  27  ianuarie  2023, ora 8 00  ,  în sala de ședințe  a consiliului local  din Cicârlău, str. Unirii, nr. 5, cu următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind  alegerea presedintelui de sedință .
 2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  bugetului local  pe anul 2023 .
 3. Proiect de hotărâre   privind  constituirea si utilizarea  fondului de rezerva  al  Consiliului local Cicarlau.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea retelei scolare pentru anul  scolar 2023-2024.
 5. Proiect  de hotărâre privind aprobarea unui act adițional.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a masei lemnoase.
 7. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență .
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului  de asistenti personali si a indemnizatiilor lunare pentru anul 2023 .
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni de actiuni  și lucrări de interes public local  ce vor fi prestate în comuna Cicârlău de beneficiarii de ajutor social și de persoanele pentru care se  stabileste  obligatia de a presta muncă neremunerată în folosul comunității în baza unor hotarari judecătorești definitive.pentru anul 2023.
 10. Prezentarea Raportului  privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022 .
 11. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE

Source