Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta ordinara în  data de 27  ianuarie  2021 , ora 8  00 , în sala de sedinte a  consiliului local  cu următorul desfășurător al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta.
 2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea începerii demersurilor pentru Modernizarea Gradinitei Cicarlau, localitatea Cicârlău, judetul Maramures.
 3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea inceperii demersurilor pentru   actualizarea PUG  al comunei Cicârlău  și a Regulamentului Local de Urbanism.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav și numarul de indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap grav   pentru anul 2021.
 5. Proiect de hotărâre privind   aprobarea criteriilor pentru acordarea ajutoarelor de urgentă si lista situatiilor deosebite  pentru anul 2021.
 6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea planului  de actiuni  și lucrări de interes public local  ce vor fi prestate în anul 2021 în comuna Cicârlău de beneficiarii de ajutor social și de persoanele pentru care s-a stabilit obligatia de a presta muncă neremunerată în folosul comunității în baza unor hotarari judecătoresti definitive.
 7. Proiect de hotărâre privind identificarea topografica a unui teren.
 8. Proiect de hotărâre privina aprobarea Actului aditional nr. 10/22.12.2020  la contractul de inchiriere nr. 4097/03.12.2010.
 9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea volumului de masă lemnoasă care se poate exploata în cursul anului 2021.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare ( vânzare ca masă lemnoasă pe picior sau masă lemnoasă fasonată exploatare prin prestări servici – procedura SICAP).
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelulului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări pentru declanşarea procedurii de achiziţie prin SICAP SI   aprobarea preţurilor minime de valorificare prin licitaţie a lemnului fasonat diferenţiat pe specii şi tip de tăiere.
 12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea parteneriatului pentru realizarea proiectului ’’Drumul Maramuresului’’ .
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea pretului de pornire  la licitatie  conform Actului de punere in valoare nr.1744714-SM-27389563.
 14. Prezentarea Raportului  privind  activitatea desfăsurată de  asistenti persoanali  ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul  I I  2020.
 15.  Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE

Source