Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali ,în sedinta ordinara în  data de 23  decembrie  2020, ora 8  00 , în sala de sedinte a  consiliului local  cu următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta.
  2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul  2021.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de achiziții publice pentru anul 2021.
  4. Proiect de hotărâre privind  validarea unei dispozitii si  rectificarea bugetului local pe anul 2020.
  5. Proiect de hotărâre privind  desemnarea  reprezentantiilor consiliului local în Consiliul de Adminsitratie a Scolii Gimnaziale  Cicârlău.
  6. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea implementării proiectului :,, Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in Comuna Cicârlău,  Judetul Maramures “
  7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management a Proiectului

( UIP) ,, Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in  Comuna Cicarlau, Judetul Maramures”.

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării  transportului cadrelor didactice  si a personalului auxiliar.
  • Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE

Source