Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta ordinara în data de 31 august  2021, ora 8  00 , în Sala  de sedinte a  Consiliului  Local Cicarlau, cu următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta .
  2. Proiect de hotărâre  privind   trecrea din domeniul public al Comunei Cicârlău în domeniul privat al comunei Cicârlău a terenului în suprafață de 6454 mp, situat în localitatea Ilba, comuna Cicarlău, județul Maramureș, înscris în CF. Nr. 51566 Cicârlău, Nr. cadastral 51566  
  3. Proiect de hotărâre  privind   trecrea din domeniul public al Comunei Cicârlău în domeniul privat al comunei Cicârlău a terenului în suprafață de 6000 mp, situat în localitatea Handalu Ilbei, Strada Florilor, Nr. 11, comuna Cicarlău, județul Maramureș, înscris în CF. Nr. 54012 Cicârlău, Nr. cadastral 
  4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea începerii demersurilor pentru concesionarea/închirierea/vânzarea terenului aferent careierei de piatra situat în localitatea Handalu Ilbei, comuna Cicârlău, județul Maramureș, înscris în CF. Nr. 54491 Cicârlău, Nr. topo  1324/2, 1325/1, 1389/1/1, 1389/2/1 Ilba
  5. Proiect de hotărâre privind   modificarea HCL nr. 61/31.08.2020
  6. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local al comunei Cicârlău pe anul 2021
  7. Prezentarea rapoartelor de activitate ale consilierilor locali
  8. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE

Source