ANUNŢ

Primarul comunei Cicârlau,  judetul Maramures, în conformitate cu  prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,  convocă consilierii locali, în sedinta ordinară a  consiliului local,  în  data de 31 iulie  2023, ora 08.00,  în  Sala de sedințe a Consiliului Local Cicârlău, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2023
  2.  modificarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale Cicârlău
  3. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE

Source