Nr. 752/ 4 februarie   2022    

ANUNŢ

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta ordinară în  data de 10 februarie   2022 , ora 8 00, în sala de sedinte a Consiliului Local Cicarlau, str. Unirii, nr. 5,  cu următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta .
  2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului local pe anul 2022  .
  3. Proiect de hotărâre aprobarea participării comunei Cicârlău  la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități , în vederea realizării obiectivului de investiții ” Înstalare Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Cicârlău, judetul Maramureș” .
  4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea preturilor de referință la masa lemnoasă pentru  anul  2022 .
  5. Diverse.

PRIMAR

Sorin LUPSE

Source