Primarul comunei Cicârlău, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta ordinara în  data de 26  februarie  2021, ora 800 ,  în Sala  de sedinte a  Consiliului  Local Cicârlău,  cu următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al comunei in domeniul public a  unor imobile.
  2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea începerii demersurilor pentru achizitionarea unor terenuri.
  3. Proiect de hotărâre privind    desemnarea a doi consilieri locali  pentru a face parte din Comisia de evaluare  a performentelor profesionale  individuale ale secretarului general al comunei.
  4. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE

Source