Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta ordinara în  data de 28 mai  2021, ora 8  00 , în Sala  de sedinte a  Consiliului  Local Cicarlau, cu următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta .
  2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii exercitiului bugetar pe anul 2020  .
  3. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului local pe anul 2021 .
  4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  decontarii transportului cadrelor didactice .
  5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea începerii demersurilor privind  vanzarea unui teren intravilan.
  6. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Regulamentului  privind stabilirea unor măsuri edilitar gospodăresti , administrarea fondului locativ  public si privat si alte masuri pentru asigurarea  ordinii si curateniei în comuna Cicârlău , judetul Maramures.
  7. Diverse

PRIMAR

Sorin LUPSE

Source