ANUNŢ

Primarul comunei Cicârlau,  judetul Maramures, în conformitate cu  prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul adminsitrativ, cu modificările si completările ulterioare,   convocă consilierii locali, în sedinta extraordinară a  consiliului local,  în  data de 17 martie  2023  , ora 8 00 ,  în  sistem online si fizic , în sala de sedinte a consiliului local , str. Unirii nr. 5, localitatea Cicarlau,   cu următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotarare  privind alegerea presedintelui de sedinta .
  2. Proiect de hotărâre privind identificarea topografica  a unor strazi comunale .
  3. Proiect de hotărâre privind  identificarea topografica a unui    imobil .

PRIMAR

Sorin LUPSE

Source