Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta extraordinară a  Consiliului local,  în  data de 18 august  2022 , ora 0730  , în sala  de sedinte a Consiliului Local  din Cicârlău , str.  Unirii, nr. 5 , cu următorul proiect al ordinii de zi :

1. Proiect  de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

2. Proiect de hotărâre privind Aprobarea participării comunei Cicârlău, județul Maramureș, în cadrul Programului privind Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Administrația Fondului pentru Mediu – denumit în continuare Program în vederea realizării investiției “Extinderea infrastructurii de iluminat public în comuna Cicârlău, județul Maramureș”

3. Proiect de hotărâre privind darea in administrare către Școala Gimnazială Cicârlău a Echipamentelor de protecție sanitară care fac obiectul proiectului ,, Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS – COV -2 în comuna Cicârlău, județul Maramureș.”

PRIMAR

Sorin LUPȘE

Source