Primarul comunei Cicârlău, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta extraordinară  în  data de 24 februarie 2022, ora 800 , în sistem online ,  cu următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind   modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr.84/23.12.2020 privind aprobarea implementarii proiectului “Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in Comuna Cicârlău, Județul Maramureș”.

PRIMAR

Sorin LUPSE

Source