ANUNŢ

Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta extraordinară în  data de 7  octombrie  2021, ora 800  , în Sala  de sedinte a  Consiliului  Local Cicarlau,  cu următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta .
  2. Proiect  de hotărâre privind aprobarea   demarării procedurilor pentru  punerea in functiune a conductelor de gaz din localitatea Ilba .
  3.  Proiect de hotărâre  privind   aprobarea începerii demersurilor pentru  extinderea  retelei de   gaz   din localitatea Ilba .
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  actelor aditionale nr. 1 si nr. 2 la contractul de lucrări  nr. 4091/2021.
  5. Proiect de hotărâre privind  completarea  HCL nr. 50/2021.
  6. Proiect de hotărâre privind  completarea HCL nr. 51/2021.
  7. Proiect de hotărâre privind   aprobarea rectificării  CF/ Nr. cadastral  nr. 50896 Cicârlău, în sensul  înscrierii definitive a dreptului de proprietate în favoarea comunei Cicârlău .

PRIMAR

Sorin LUPSE

Source