Primarul comunei Cicarlau, judetul Maramures convocă consilierii locali, în sedinta extraordinara în  data de 10 septembrie   2021, ora  730 , în Sala  de sedinte a  Consiliului  Local Cicarlau, cu următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta .
  2. Proiect  de hotărâre privind aprobarea darii in administrare a  echipamentelor  IT care  fac obiectul proiectului ,, Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Cicarlau, Judetul Maramures ”
  3. Proiect de hotărâre  privind  desemnarea  reprezentantilor Consiliului local Cicârlău in   Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Cicârlau .
  4. Proiect de hotărâre privind   aprobarea  Contractului  de prestări  servicii nr.  5347/09.09.2021  privind asigurarea transportului elevilor Scolii Gimnaziale Cicarlau.

PRIMAR

Sorin LUPSE

Source