Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval a avizat favorabil  în ședința din data de 27.10.2021 normele de fundamentare pentru tarifele  portuare ce vor fi aplicate de către SC  Local Urban SRL în Portul Turnu Măgurele începând cu  01.01.2022

1. Tarife de cheiaj – în dane de operare și asteptare

            1.1 Tarif  în danele de operare  – 0,02 euro/ tonă marfă

1.2.Tarif staționare permanentă diferite categorii de pontoane și nave  în conservare  – 0,03 euro /metru liniar/zi 

Source